Categorie: Coronavirus

Tijdens de coronamaatregelen laat de Rechtspraak zoveel mogelijk zaken doorgaan. De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en VeiligheidU verlaat Rechtspraak.nl (de coronaspoedwet) regelt onder andere de inzet van elektronische communicatiemiddelen.…

Uw werkgever wil om bepaalde redenen uw arbeidsovereenkomst met uw instemming beëindigen. De werkgever wil daarnaast de voorwaarden voor die beëindiging vastleggen in een beëindigingsovereenkomst (ook wel een vaststellingsovereenkomst genoemd). Een belangrijk document dus!

De Wet Tijdelijk huisverbod geeft de burgemeester de bevoegdheid om een persoon van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat tijdelijk (in beginsel 10 dagen) de toegang tot zijn woning te ontzeggen. Tijdens deze periode mag de betreffende persoon geen contact opnemen met zijn huisgenoten. De periode wordt benut om andere maatregelen te nemen die (de dreiging van) huiselijk geweld kunnen wegnemen.