Categorie: Uitkeringen

Het besluit tot intrekking van de bijstand over de periode van 1 maart 2010 tot en met 31 juli 2010 berust op onvoldoende feitelijke grondslag. Dit betekent dat het college niet bevoegd was tot terugvordering van de kosten van bijstand over die periode. De rechtbank heeft dit niet onderkend. Vernietiging uitspraak. Vernietiging besluit. De Raad ziet aanleiding het primaire besluit te herroepen aangezien aan dat besluit hetzelfde gebrek kleeft en niet aannemelijk is dat dit gebrek bij een nadere besluitvorming kan worden hersteld.

Oplegging en vaststelling boete. Overtreding van de inlichtingenverplichting. Met de rechtbank wordt geoordeeld dat een boete ter hoogte van 25% van het benadelingsbedrag passend en geboden is. In het Boetebesluit socialezekerheidswetten, zoals dit luidt per 1 januari 2017, wordt de boete niet langer naar boven afgerond op een veelvoud van € 10,-. Dit leidt tot een boete van € 1.748,38. Dit bedrag is lager dan de opgelegde boete.

Uw werkgever wil om bepaalde redenen uw arbeidsovereenkomst met uw instemming beëindigen. De werkgever wil daarnaast de voorwaarden voor die beëindiging vastleggen in een beëindigingsovereenkomst (ook wel een vaststellingsovereenkomst genoemd). Een belangrijk document dus!