Categorie: The Firm

Hoogte eigen bijdrage ligt aan uw inkomen, vermogen en woonsituatie. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage is. Uw vermogen telt ook mee. Uw inkomen en vermogen wordt opgevraagd bij de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden door aan ons. De Raad toetst uw woonsituatie, zoals die is op het moment van aanvraag toevoeging. Voert u op dat moment een gezamenlijke huishouding, dan telt het inkomen en vermogen van uw partner ook mee. Hieronder in de tabel ziet u de verschillende eigen bijdragen die gelden voor dit jaar. Voor elke toevoeging betaalt u een volledige eigen bijdrage.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat taxichauffeurs krachtig bij op het gebied van: Strafrecht, Verklaring omtrent het gedrag (VOG), Bus- en Trambaanontheffing, Overige bestuursrechtelijke kwesties (UWV, CBR, BFT, DNB, AFM, NMA, OPTA), Taxiwet- en regelgeving, Verbintenisrechtelijke conflicten (zoals contractuele geschillen, onrechtmatige daad, wanprestaties, geschillen met banken en verzekeraars en beroepsaansprakelijkheid), Arbeidsrechtelijke conflicten, Ondernemingsrechtelijke kwesties, Sociaal Zekerheidsrecht (ZW, WIA, WW, WWB, Kinderbijslag en AOW) en Procedures tegen Incassobureaus..

Van Leeuwen Law Firm is sinds kort gestart met een alternatief voor de rechtsbijstandsverzekering van haar cliënten. Van Leeuwen Law Firm heeft vanuit haar klantenbestand een signaal opgevangen dat er behoefte bestond aan een alternatief voor de rechtsbijstandverzekering, op grond waarvan zij tegen een gereduceerd uurtarief, gebruik kunnen maken van de juridische dienstverlening van Van Leeuwen Law Firm.

In een zo vroeg mogelijk stadium is het van belang om u te laten bijstaan door een goede advocaat. Mr. BAS A.S. van Leeuwen, advocaat en forensisch auditor, helpt u een procedure te voorkomen en om, wanneer het toch tot een procedure komt, deze in goede banen te leiden. Hij adviseert u dan ook altijd eerst hem te raadplegen voordat u een procedure opstart of vragen beantwoordt. Voor het maken van een (video- of Skype-) afspraak kunt u hem bereiken via het kantoornummer +31851301626, via het app-nummer +31687006770 en via het e-mailadres info@vanleeuwenlawfirm.com.