Verklaring omtrent het gedrag

Toetsing aan Algemene Screening Profielen

Toetsing aan Algemene Screening Profielen 01 Informatie Het risicogebied informatie beoogt de maatschappelijke risico’s in kaart te brengen die zich kunnen voordoen indien men in een… READ MORE

Weigering Verklaring omtrent het gedrag voor het profiel: Politieke Ambtsdrager

Dit screeningsprofiel geldt voor alle aspirant-volksvertegenwoordigers, -wethouders en -gedeputeerden. Onder volksvertegenwoordigers worden in deze verstaan (aspirant)leden van de Eerste en Tweede Kamer, het Europees Parlement,… READ MORE

Weigering Verklaring omtrent het gedrag voor het profiel: Politieke Ambtsdrager

Dit screeningsprofiel geldt voor alle aspirant-volksvertegenwoordigers, -wethouders en -gedeputeerden. Onder volksvertegenwoordigers worden in deze verstaan (aspirant)leden van de Eerste en Tweede Kamer, het Europees Parlement,… READ MORE

Weigering Verklaring omtrent het gedrag voor het profiel: Vakantiegezin & Adoptie

Dit screeningsprofiel is van toepassing op alle personen die op het adres staan ingeschreven waar de kinderen worden gehuisvest. Werkzaamheden en bezigheden waarbij men de… READ MORE

Weigering Verklaring omtrent het gedrag voor het profiel: Gezondheidszorg

Onder het screeningsprofiel “gezondheidszorg en welzijn van mens en dier” vallen zowel beroepen in de intramurale als de extramurale zorg.Functionarissen in dit screeningsprofiel zijn belast… READ MORE

Weigering Verklaring omtrent het gedrag voor het profiel: Exploitatievergunning

Dit screeningsprofiel is van toepassing op aanvragen ten behoeve van het verkrijgen van een exploitatievergunning dan wel het bijschrijven van een leidinggevende op de exploitatievergunning.Het… READ MORE