Stichting BKR verstrekt de persoonsgegevens van consumenten uit CKI aan haar zakelijke klanten als zij daarom verzoeken (ex art. 5 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

Stichting BKR verstrekt aan haar overige zakelijke klanten als bedoeld in artikel 32 lid 3 sub a van dit Reglement in beginsel geen persoonsgegevens tenzij het verzoek om administratieve redenen plaatsvindt en alleen ziet op de eigen gemelde overeenkomsten (ex art. 5 lid 2 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

Stichting BKR verstrekt aan de andere overige zakelijke klanten als bedoeld in artikel 32 lid 3 van dit Reglement als zij daarom verzoeken de persoonsgegevens van een consument in CKI in een nader door het Bestuur bepaalde samengevatte vorm (ex art. 5 lid 3 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

De artikelen 6 tot en met 8 van dit Reglement zijn van toepassing op de verstrekking als bedoeld in de leden 1 en 3 van dit artikel (ex art. 5 lid 4 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

De persoonsgegevens worden verstrekt met in achtneming van artikel 14 van dit Reglement (ex art. 5 lid 5 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

Het Bestuur kan besluiten om voor een individuele overige zakelijke klant of een groep van overige zakelijke klanten af te wijken van de leden 2 en 3. (ex art. 5 lid 6, 1ste volzin, Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)). Het Bestuur legt dit vast in een bestuursbesluit (ex art. 5 lid 6, 2de volzin, Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).