Een doorlopende kredietovereenkomst is een overeenkomst waarbij: A: de consument op verschillende tijdstippen geldbedragen kan opnemen, maar waarbij de opgenomen bedragen (uitstaand saldo) het vastgesteld totaal kredietbedrag (kredietlimiet) niet mogen overschrijden; of B: de zakelijke klant of een derde aan de consument op verschillende tijdstippen de mogelijkheid biedt tot het gebruik van een goed (roerende zaak) of een dienst te verlenen, waarbij de opgenomen bedragen (uitstaande saldo) het vastgesteld totaal kredietbedrag (kredietlimiet) niet mogen overschrijden. (ex art. 17 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Binnen het vastgesteld totaal kredietbedrag (kredietlimiet) kan de consument herhaaldelijk bedragen opnemen en moet de consument één of meer betalingen aan de zakelijke klant doen. Er kan sprake zijn van een vaste of variërende maandelijkse betaling (ex art. 17 lid 2 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

De zakelijke klant is verplicht een doorlopende krediet bij BKR te melden bij een kredietlimiet van meer dan € 250,- (ex art. 17 lid 3 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Bij een doorlopend krediet moeten wijzigingen in de kredietlimiet worden gemeld wanneer de nieuwe kredietlimiet € 250,- of meer afwijkt van de eerder gemelde kredietlimiet. Wijzigingen in de kredietlimiet mogen worden gemeld wanneer de nieuwe kredietlimiet minder dan € 250,- afwijkt van de eerder gemelde kredietlimiet (ex art. 17 lid 4 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).