Onder schuldhulpverlening wordt verstaan het ondersteunen van de consument bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van de schulden alsmede nazorg (ex art. 18 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Een saneringskredietovereenkomst is een overeenkomst waarbij de zakelijke klant aan de consumenten geldbedrag wordt verstrekt zonder dat dit aan hem/haar ter beschikking wordt gesteld en waarmee de zakelijke klant namens de consument de vorderingen waarvoor het saneringskrediet wordt verstrekt, voldoet (ex art. 18 lid 2 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

De zakelijke klant is verplicht om een saneringskrediet bij Stichting BKR te melden bij een bruto kredietbedrag van meer dan € 250,- (ex art. 18 lid 3 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).