De zakelijke klant meldt bij Stichting BKR alle overeenkomsten met de consument met een looptijd van langer dan één (1) maand indien de consument niet beroeps- of bedrijfsmatig handelt in de vorm van een:

  • aflopend krediet (AK);
  • revolverend (doorlopend) krediet (RK);
  • schuldhulpverlening (SR);
  • hypothecair krediet eigen woning (HY);
  • hypothecair krediet overige onroerende zaken (HO);
  • restschuld hypothecair krediet (RH) en restschuld hypothecair krediet waarbij aanspraak op de NHG is gemaakt (RN);
  • operational autoleaseovereenkomst (OA); en
  • overige financiële verplichtingen (RO).

(ex art. 15 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021))

De zakelijke klant meldt bij Stichting BKR alle overeenkomsten met de consument met een looptijd van langer dan één (1) maand indien de consument beroeps- of bedrijfsmatig handelt in de vorm van een:

  • zakelijk krediet (ZK); en
  • zakelijke overige financiële verplichtingen (ZO).

(ex art. 15 lid 2 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021))

De registratievoorwaarden worden bij de afzonderlijke bepalingen van de onder lid 1 en lid 2 genoemde overeenkomsten in dit Reglement geregeld (ex art. 15 lid 3 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021))

De zakelijke klanten moeten overeenkomsten die door een reglementswijziging niet meer als zodanig gemeld kunnen worden, maar nog wel in CKI voorkomen, op de juiste wijze blijven onderhouden (ex art. 15 lid 4 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021))