Stichting BKR verwerkt de persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de zakelijke klanten steeds op een snelle en doeltreffende wijze de persoonsgegevens van de consument die in CKI zijn opgenomen, kunnen raadplegen (ex art. 9 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

Stichting BKR verwerkt van de consument: (a) de geboortenaam, geboortedatum, initialen, geslacht en adresgegevens (inclusief postcode); (b) de overeenkomst(en) met de zakelijke klant(en) als bedoeld in de artikelen 15 tot en met 26 van dit Reglement; (c) de achterstanden, herstelmeldingen en bijzonderheden die zich voordoen gedurende de looptijd van die overeenkomst(en); (d) de beëindiging van die overeenkomst(en) (ex art. 9 lid 2 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

Stichting BKR verwerkt geen persoonsgegevens van een consument waarvan de zakelijke klant weet of had kunnen weten dat deze op
grond van de overeenkomst en/of de wet niet aansprakelijk is voor het nakomen van de betalingsverplichtingen (ex art. 9 lid 3 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

Stichting BKR heeft toegang tot de BRP-V en raadpleegt deze bron in het kader van de juistheid en nauwkeurigheid van de NAW gegevens ten behoeve van de datakwaliteit in CKI (ex art. 9 lid 4 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).