De zakelijke klanten van Stichting BKR worden in twee categorieën ingedeeld, te weten: (a) kredietaanbieders; en (b) overige zakelijke klanten (ex art. 32 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Tot de categorie kredietaanbieders behoren: (a) particuliere voorschotbanken en financieringsmaatschappijen consumptief; (b) financieringsmaatschappijen zakelijk; (c) banken; (d) gemeentelijke of semi-gemeentelijke kredietbanken en andere sociale kredietinstellingen; (e) thuiswinkelorganisaties, importeurs, warenhuizen en detailhandelaren die zelf krediet aanbieden; (f) hypothecair kredietverstrekkende instellingen en aanverwante instellingen; (g) creditcardorganisaties (ex art. 32 lid 2 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Tot de categorie overige zakelijke klanten behoren: (a) organisaties die op grond van wettelijke, morele of maatschappelijke gronden kredieten verstrekken, maar die Stichting BKR niet ziet als beroeps- of bedrijfsmatige kredietaanbieders; (b) organisaties met geldvorderingen op consumenten die door Stichting BKR niet als kredietverlening worden gezien, maar wel relevant zijn in relatie tot het doel van Stichting BKR; (c) gemeenten ter zake de uitvoering van het traject van schuldhulpverlening; (d) kredietbemiddelaars en kredietadviseurs; (e) operational autoleasemaatschappijen (ex art. 32 lid 3 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Voor overige zakelijke klanten kunnen door het Bestuur (gedeeltelijk) afwijkende regels worden bepaald voor de verwerking van persoonsgegevens. De afwijkende regels worden vastgelegd in een bestuursbesluit (ex art. 32 lid 4 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

De zakelijke klant neemt op zorgvuldige wijze de belangen van de consument in acht bij het aangaan en het beheer van een
(krediet)overeenkomst en bij het nakomen van zijn verplichtingen op grond van dit Reglement (ex art. 32 lid 5 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).