Stichting BKR mag de van de zakelijke klanten ontvangen persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan: (a) de zakelijke klanten;
(b) de verwerker die bevoegd is om voor een zakelijke klant het CKI te raadplegen en/of te registreren; (c) de consument; (d) personen en instellingen die deze op basis van een wettelijke bepaling mogen opvragen en daarop een rechtmatig beroep doen; (e) de Geschillencommissie BKR op basis van het Reglement Geschillencommissie BKR; (f) de Raad van Commissarissen op basis van de Statuten en het Reglement Goed Bestuur; (g) Compliance- en Auditcommissie op basis van het Reglement Compliance- en Auditcommissie; (h) de externe accountant die voor Stichting BKR werkzaamheden verricht; (i) bestuursorganen die formeel zijn aangewezen als toezichthouder (ex art. 6 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

Alleen bij het verstrekken van persoonsgegevens aan consumenten, de Geschillencommissie BKR, de Raad van Commissarissen, de
Compliance- en Auditcommissie en personen en instellingen die verstrekking op basis van een wettelijke bepaling verzoeken, vermeldt Stichting BKR de namen van de zakelijke klanten die de persoonsgegevens hebben verstrekt (ex art. 6 lid 2 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

EnglishTurkeyFrenchDutchPoland