Teveel onbetaalde facturen kunnen uw bedrijf in zwaar weer brengen. Dat brengt met zich mee dat met beleid dient te worden omgegaan met de incasso van openstaande rekeningen. Daarbij zijn twee zaken van belang: a) de juiste timing én b) de toonzetting. Of een debiteur nu beweert dat hij uw rekening niet kan betalen (betalingsonmacht) of niet wil betalen (betalingsonwil), een professioneel debiteurenbeleid (creditmanagement) kan een hoop ellende voorkomen. Voor al uw incassoaangelegenheden bent u dus bij MR. VAN LEEUWEN aan het juiste adres. MR. VAN LEEUWEN helpt u graag verder, of het nu preventief is bij het opzetten van een efficiënt debiteurenbeleid of bij het inzetten van gerechtelijke procedures.

Mr. Bas A.S. van Leeuwen kan u helpen met diverse zaken:

Credit management

Debiteurenbeheer Als u uw vordering of debiteurenportefeuille overdraagt aan MR. VAN LEEUWEN, dan weet u dat u dat doet aan een advocatenkantoor die aan de…

READ MORE

Het incassotraject

Sommatiebrief / Ingebrekestelling Als u uw vordering uit handen geeft, begint ons incassotraject meestal met een sommatiebrief. Daarin wordt de debiteur nog één keer de…

READ MORE

Faillissement aanvragen

Incasso door aanvragen faillissement Wanneer een schuldenaar uw vordering niet voldoet, kan ervoor worden gekozen het faillissement aan te vragen. Met een faillissementsaanvraag kan geprobeerd…

READ MORE

Incasso Kort Geding

Incassoprocedure Wanneer een debiteur na sommatie niet tot betaling van de openstaande rekening overgaat, kan de schuldeiser een gerechtelijke incassoprocedure laten opstarten door een incasso…

READ MORE

Conservatoir Beslag

Wat is conservatoir beslag? Als een schuldeiser een vordering heeft op een debiteur die ondanks incassomaatregelen niet wordt betaald, zal hij in een procedure een…

READ MORE

Kort geding

Kort geding aanspannen Een (bodem)procedure bij de rechtbank kan lang duren, soms wel jaren. Niet alle geschillen kunnen zolang wachten op een rechterlijk oordeel. Daarom…

READ MORE

Beslag opheffen

Opheffings kort geding Omdat de debiteur niet hoeft te worden gehoord op het verzoek beslag te mogen leggen, wordt hij hier vaak pas mee geconfronteerd nadat het…

READ MORE