Iemands identiteit wordt gevormd door wie men is, wat men doet, de normen en waarden waarvoor men staat, hoe men zich kleedt en op welke wijze men zich gedraagt, en hoe men over diverse onderwerpen denkt en zich uit. Al deze zaken bij elkaar opgeteld vormen iemands identiteit. Het is een neutraal begrip, waarbij positieve of negatieve associaties van anderen geen rol spelen.

Dit is anders bij de term reputatie. Iemands reputatie wordt gevormd door de buitenwereld op basis van de informatie die zij tot zich krijgen. Bij voorkeur komt iemands identiteit overeen met iemands reputatie. Bij mensen die het individu in kwestie kennen, zal dat eerder het geval zijn. Daarentegen bij mensen die verder van het individu afstaan, wordt de beeldvorming over het individu vaak gebaseerd op zeer beperkte informatie. Zij krijgen een bepaald beeld over het individu door alles wat ze over het individu zien, horen en lezen. Zo kan iemands reputatie verschillend zijn bij verschillende mensen. Die algehele indruk is dus iemands reputatie.

Iemands reputatie is iets wat zich niet alleen in real life, maar ook online afspeelt. Door iemands LINKEDIN-profiel., de zoekresultaten in GOOGLE, iemands eigen website, iemands facebook-activiteiten en iemands berichten op andere sociale media vormen mensen zich een beeld van een individu: van iemands persoonlijke eigenschappen, de kwaliteit van iemands werk, iemands betrokkenheid bij ontwikkeling in zijn/haar vakgebied en veel andere aspecten die belangrijk zijn bij sollicitaties en de werving van nieuwe klanten. Naast de gegevens die het individu zelf publiceert, is er op internet ook informatie van anderen over het individu te vinden. Is de totaalindruk gunstig, dan is er sprake van positieve online reputatie. Deze schept vertrouwen en vormt een goede basis als een individu op zoek is naar een nieuwe baan of meer omzet wilt genereren. Is het beeld echter (zwaar) negatief, dan kan dat een individu ernstig in de weg zitten bij het solliciteren en aantrekken van nieuwe opdrachtgevers.

Het bovenstaande maakt duidelijk, dat Reputatiemanagement op internet steeds belangrijker wordt voor zowel particulieren als bedrijven.

Reputatiemanagement is een krachtige tool voor het regisseren van iemands imago op internet. Het is een strategie waarmee iemand op een heel praktische manier aan positieve online reputatie werkt en negatieve associaties zoveel mogelijk probeert te vermijden.

Reputatiemeting

VAN LEEUWEN LAW FIRM helpt bedrijven inzicht te krijgen in hun sterke punten en hun mogelijkheden om onderscheidend te zijn in hun markt. Daarnaast helpt VAN LEEUWEN LAW FIRM deze bedrijven om beloften te realiseren in dienstverlening, gedrag en communicatie-uitingen. READ MORE

Reputatie quickscan

Soms wil een bedrijf wat meer gevoel krijgen bij reputatiemanagement. Wat betekent zo’n reputatiemeting voor het bedrijf en wat levert het op? Speciaal daarvoor heeft VAN LEEUWEN LAW FIRM de reputatie quickscan ontwikkeld. Hiermee brengt VAN LEEUWEN LAW FIRM de huidige reputatie van een bedrijf in beeld. De strategie van het bedrijf is daarbij ons uitgangspunt.READ MORE

Marketingstrategie

VAN LEEUWEN LAW FIRM zoekt graag samen met het bedrijf naar strategische oplossingen. Vanuit onze visie is het van belang om medewerkers in het bedrijf te betrekken bij het ontwikkelen van de strategie. Juist zij beschikken over de kennis van de klanten. Door ook de klanten van het bedrijf nauw te betrekken bij de strategieontwikkeling ontstaat al direct een eerste verbetering van de strategie. READ MORE

Branding van organisatie

Reputatiemanagement vraagt om aandacht voor medewerkers van het bedrijf. Zij willen trots zijn op hun bedrijf en willen weten wat zij kunnen bijdragen aan een betere reputatie. Door aandacht te besteden aan het gewenste gedrag en de gewenste communicatie bouwt een bedrijf aan een succesvol team. READ MORE

Personal Branding

VAN LEEUWEN LAW FIRM begeleidt managers en medewerkers door individuele coaching, zowel op het gebied van gedrag als communicatie. VAN LEEUWEN LAW FIRM kan een bedrijf helpen haar persoonlijke communicatie te verbeteren én de kwaliteit van online-communicatie te verhogen. READ MORE

Interne en externe communicatie

Interne en externe communicatie-uitingen dragen bij aan de beeldvorming over een bedrijf. Vooral met communicatie-uitingen kan een bedrijf snel stappen zetten. Van belang is uiteraard, dat de stappen niet te groot zijn. Een bedrijf wil tenslotte herkenbaar blijven. READ MORE

Het recht om vergeten te worden, het vergeetrecht

Indien u van mening bent dat één of meerdere van de zoekresultaten die worden weergegeven na het invoeren van uw eigen naam of bijnaam als zoekterm verborgen zouden dienen te worden volgens het Right to erasure (‘right to be forgotten’) ex artikel 17 GDPR, dan zijn er drie (3) stappen die door u ondernomen kunnen worden. De eerste stap is altijd het melden bij de betreffende zoekmachine. Bij zoekmachine Google kan dit kenbaar worden gemaakt middels een online formulier. Mocht zoekmachine Google niet akkoord gaan met uw verzoek, dan kan de hulp van de Autoriteit Persoonsgegevens ingeschakeld worden (stap 2). Een uiterste stap is het aanspannen van een rechtszaak (stap 3).READ MORE