Reputatiemanagement vraagt om aandacht voor medewerkers van het bedrijf. Zij willen trots zijn op hun bedrijf en willen weten wat zij kunnen bijdragen aan een betere reputatie. Door aandacht te besteden aan het gewenste gedrag en de gewenste communicatie bouwt een bedrijf aan een succesvol team. Natuurlijk zijn de communicatie-uitingen belangrijk, maar het gedrag van medewerkers speelt een nog grotere rol. Juist dat is wat klanten ervaren. VAN LEEUWEN LAW FIRM helpt bedrijven graag bij het bouwen van een succesvol team door:

  • klantgericht denken en handelen te versterken;
  • bewustwording cultuur en gedragsverandering;
  • verbetering samenwerking en onderlinge communicatie;
  • ondersteuning bij het omgaan met crisissituaties (issuemanagement).