Mr. Bas A.S. van Leeuwen, advocaat en forensisch auditor

Praktijkdomeinen

MR. B. VAN LEEUWEN staat cliënten bij in strafrechtelijke kwesties, bestuursrechtelijke toezicht- en handhavingszaken en interne en externe onderzoeken. Zaken waarin beschuldigingen van fraude, omkoping, witwassen, corruptie, (financieel) wanbeheer of schending van internationale sancties een rol spelen, verstoren de bedrijfsvoering van de cliënt ernstig en schaden zijn reputatie. MR. B. VAN LEEUWEN verricht op verzoek van cliënten interne onderzoeken, adviseert, procedeert en onderhandelt met toezichthouders en het Openbaar Ministerie. MR. B. VAN LEEUWEN levert snelle oplossingen voor urgente kwesties. Cliënten van MR. B. VAN LEEUWEN zijn soms benadeeld door non-compliant handelen, soms worden zij daarvan beschuldigd.

Sociale Rechtsbijstand

MR. B. VAN LEEUWEN biedt laagdrempelige rechtshulp aan op het gebied van strafrecht, arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, familierecht en jeugdrecht. Gezinnen en particulieren die in aanraking komen met politie en justitie, ontslag, armoede, dakloosheid, echtscheiding en/of jeugdbescherming kunnen bij Van Leeuwen terecht voor advies, begeleiding en waar nodig een juridische procedure. In zijn kantoor brengt hij zijn expertise en opgebouwde ervaring op verschillende rechtsterreinen samen, om zijn cliënten op een breed vlak te kunnen bijstaan. MR. B. VAN LEEUWEN denkt niet in hokjes en streeft naar oplossingen voor zijn cliënten waarbij hun rechten verzekerd zijn en zij verder kunnen met hun leven. Hij signaleert maatschappelijke knelpunten en draagt creatieve oplossingen aan, in samenwerking met onafhankelijke organisaties en deskundigen.

Professionele inschrijvingen en lidmaatschappen

 • Nederlandse Orde van Advocaten
 • Stichting Opleiding Strafrecht Advocaten Midden-Nederland
 • Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht
 • Vereniging voor Familie en Jeugdrecht

Professionele ervaring

 • Advocaat (2010-heden)
 • Forensisch Auditor (2006-heden)
 • Senior Inspector Forensic Fraud Auditing (2008-2010), Ultrascan Advanced Global Investigations
 • Security Consultant / Investigator (2006-2008), PINKERTON | Corporate Risk Management Services
 • Inspector Threat Information and Research (2006), Dutch Security Agency
 • Investigative Analyst / Forensic Auditor (2004-2006), 4iTrust Forensic Services and Investigations
 • Trainee (2003-2004), Politie Eenheid Midden-Nederland

Opleidingen

 • Diploma Beroepsopleiding Advocatuur, Beroepsopleiding Advocatuur, 2010-2013
 • Master of Laws – LLM, Strafrecht / Strafrechtelijke Opleiding, Universiteit Utrecht, 1998-2003

Publicaties

 • De Nederlandse en Belgische particuliere recherchebranche – Invloed van de Europese communautaire rechtsorde, NJB (2006) Nr. 12, p. 698-701

Werkgebieden:

Amsterdam, Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Hoofddorp, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Zaandam, Zoetermeer, Zwolle

Leave a Reply:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *