Welke bijzonderheden worden gemeld?

De zakelijke klant meldt de onderstaande feiten met de daarbij behorende bijzonderheidscode onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 4 weken nadat deze feiten zich hebben voorgedaan, bij BKR: 

  • code 1 er is een aflossings- of betalingsregeling getroffen, nadat zich een situatie van achterstand heeft voorgedaan. 
  • code 2 de zakelijke klant heeft betaling van het restant van de of de gehele vordering geëist; 
  • code 3 de zakelijke klant heeft een bedrag van € 250,- of meer afgeboekt. Als afboeking plaatsvindt en de consument hoeft niets meer te betalen (finale kwijting), wordt tegelijkertijd met deze code de beëindiging van de overeenkomst met een werkelijke einddatum gemeld. In andere gevallen meldt de zakelijke klant geen werkelijke einddatum; 
  • code 4 de consument blijkt/bleek onbereikbaar; 
  • code 5 preventieve registratie bij achterstand hypothecaire lening (n.v.t. bij Aflopend Krediet)

(ex art. 13 lid 1 Algemeen Reglement (versie februari 2019))
Bij de overige financiële verplichtingen worden de bijzonderheidscodes alleen gemeld na de melding van een achterstand (ex art. 13 lid 2 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
Combinaties van bijzonderheidscodes zijn mogelijk. Een bijzonderheidscode kan slechts één keer in CKI voorkomen (ex art. 13 lid 3 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).

Leave a Reply:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *