Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting BKR?

BKR verwerkt de persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de zakelijke klanten steeds op een snelle en doeltreffende wijze de persoonsgegevens van de consument die in CKI zijn opgenomen, kunnen raadplegen (ex art. 9 lid 1 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
BKR verwerkt van elke consument:A: de geboortenaam, geboortedatum, initialen, geslacht en adresgegevens (inclusief postcode);B: de overeenkomst(-en) met de zakelijke klant(en);C: de onregelmatigheden die zich voordoen gedurende de looptijd van die overeenkomst(en);D: en de beëindiging van die overeenkomst(en) (ex art. 9 lid 2 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
BKR verwerkt geen persoonsgegevens van een consument waarvan de zakelijke klant weet of had kunnen weten dat dezeop grond van de overeenkomst en/of de wet niet aansprakelijk is voor het nakomen van de betalingsverplichtingen (ex art. 9 lid 3 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
BKR heeft toegang tot de BRP-V en raadpleegt deze bron voor datakwaliteitsdoeleinden (ex art. 9 lid 4 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).

Leave a Reply:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *