Wie mogen registreren?

De zakelijke klanten van Stichting BKR worden in twee categorieën ingedeeld, te weten: a kredietaanbieders; en b overige zakelijke klanten (ex art. 30 lid 1 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
Tot de categorie kredietaanbieders behoren:A:particuliere voorschotbanken en financieringsmaatschappijen consumptief;B: financieringsmaatschappijen zakelijk;C: banken;D: gemeentelijke of semi-gemeentelijke kredietbanken en andere sociale kredietinstellingen;E: thuiswinkelorganisaties, importeurs, warenhuizen en detailhandelaren die zelf krediet aanbieden;F: hypothecair kredietverstrekkende instellingen en aanverwante instellingen;G: creditcardorganisaties.(ex art. 30 lid 2 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
Tot de categorie overige zakelijke klanten behoren:A: organisaties die op grond van wettelijke, morele of maatschappelijke gronden kredieten verstrekken, maar die BKR niet ziet als beroeps- of bedrijfsmatige kredietaanbieders; ofB: organisaties met geldvorderingen op consumenten die door BKR niet als kredietverlening worden gezien, maar wel relevant zijn in relatie tot het doel van BKR; ofC: organisaties voor schuldregeling die lid zijn van de NVVK; ofD: kredietbemiddelaars en kredietadviseurs;E: operational autoleasemaatschappijen.
Voor overige zakelijke klanten kunnen door het Bestuur (gedeeltelijk) afwijkende regels worden bepaald voor de verwerking van persoonsgegevens. De afwijkende regels worden vastgelegd in een bestuursbesluit.(ex art. 30 lid 3 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).

Leave a Reply:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *