• Het adviseren van de rijksoverheid, de provincies en gemeenten, evenals hun bedrijven en ketenpartners over de behoeften van de overheid.
  • Het adviseren van publieke en semi-publieke lichamen, bedrijven, investeringsfondsen en bancaire instellingen op het gebied van publiek recht. Het juridisch ondersteunen van deze entiteiten bij het ontwikkelen van het dagelijks strategisch beleid, meer in het bijzonder op het gebied van: a) management en organisatie binnen publieke instellingen, b) het maken van keuzes bij het aangaan van contractuele verplichtingen, c) het onderhandelen en redigeren van overheidscontracten, d) het beheer van openbare diensten en e) het ontwikkelen van beleidsperspectief dat tijdig overheidsingrijpen in het marktproces bevordert met het oogmerk marktfalen te corrigeren en het algemeen welzijn van de bevolking te bevorderen.
  • Het bieden van een uitgebreide ondersteuning aan bedrijven binnen de financiële sector, alsmede het combineren van expertise op het gebied van wet- en regelgeving met brede netwerken binnen de markt, met toezichthouders, associaties en wetgevende instanties.
  • Het adviseren van industriëlen en familiebedrijven over juridische vraagstukken in verband met de operationele bedrijfsvoering.  Het ondersteunen van bedrijven bij het implementeren en handhaven van sectorgerelateerde wet- en regelgeving en het vermijden van aansprakelijkheid. Het ondersteunen van partners bij alle zaken aangaande toezicht.
  • Het ondersteunen van (directie van) bedrijven, privépersonen en ambtenaren voorafgaand aan en tijdens onderzoeken en procedures door het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de FIOD, de financiële toezichthouders en andere toezichthoudende en opsporen instanties.

BUSINESS AREAS:

SME, SMI and Midmarket companies

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are non-subsidiary, independent firms which employ fewer than a given number of employees. This number varies across countries. The most frequent upper limit designating an SME is 250 employees, as in the European Union. However, some countries set the limit at 200 employees, while the United States considers SMEs to include firms with fewer than 500 employees.

READ MORE

Directors

VAN LEEUWEN LAW FIRM advises company directors active in all economic sectors. Drawing on its multidisciplinary approach, the law firm offers technical, practical and innovative solutions for meeting the needs of business leaders.

READ MORE

Liberal Professions

Harnessing the experience of its officially qualified attorneys, VAN LEEUWEN LAW FIRM is the first choice and a key ally for the liberal professions.

READ MORE

Associations and Foundations

Choosing the most suitable form, drafting or updating articles of incorporation, legal compliance auditing, preparing employment contracts and other legal documents, applying for grants – whatever your issue, MR. B.A.S. (BAS) VAN LEEUWEN (LL.M., ESQ), attorney at law, can find the best solution for you.

READ MORE

Property and Construction

More than ever, real estate lies at the heart of fundamental and strategic issues for actors in both the private and public sphere, in both their private or professional life. To clearly and more simply understand complex regulations that bring together increasingly broad and varied sources, it is essential to seek the best advice.

READ MORE

Government and Public Sector

The public sector is the part of an economy in which goods and services are produced and/or (re)distributed by government agencies. Civil servants working for government entities are public sector employees, whereas those employed by private employers not affiliated with government are private sector employees.

READ MORE

Law Enforcement Agencies

Regardless of the extent and scope of an investigation, police are bound by constraints imposed upon them by Dutch Police Force Law and Dutch Constitution. If a prosecutor believes you stepped outside your lawful bounds as an officer, you can find yourself facing serious criminal charges of (military) police misconduct. If you are a (Military) Police Officer, you know that you need to protect your law enforcement badge, after all, it’s your livelihood!

READ MORE

Private Clients

VAN LEEUWEN LAW FIRM’s private client-oriented practice concentrates on individuals as well as families and provides them with advice associated with the accumulation, management and transfer of personal assets.

READ MORE