Vuurwapengebruik door het AT bij verrichting van een planmatige aanhouding van een niet-vuurwapengevaarlijke verdachte.

Casus

In deze zaak is er sprake van een verdachte die een verkrachting heeft gepleegd, waarbij hij gedreigd heeft met een mes of steekwapen. Uit het HKS en de CIE informatie blijkt echter niet dat de verdachte een vuurwapen voorhanden heeft of voorhanden kan hebben.

Mag het arrestatieteam gaan optreden ter aanhouding van deze verdachte? Zo ja, is daarbij het gebruik maken van vuurwapens rechtmatig?  

Toestemming voor AT optreden

In het oude artikel 8 lid 1, sub 1 t/m e Besluit Beheer Politiekorpsen werd bepaald, dat indien redelijkerwijs mocht worden aangenomen dat gebruik van vuurwapengeweld tegen de politie of anderen dreigt, het AT tot taak heeft de volgende werkzaamheden te verrichten, namelijk: a) Het verrichten van planmatige aanhoudingen, b) Het bewaken en beveiligen van politieambtenaren, c) Het assisteren bij het bewaken en beveiligen van het transport van getuigen, verdachten of gedetineerden, d) Het assisteren bij het bewaken en beveiligen van objecten, en e) Andere werkzaamheden waarvoor toestemming is verkregen van Onze Ministers.[1]

In de hierboven genoemde zaak betrof het juist een niet-vuurwapengevaarlijke verdachte. Zodoende zou het AT op basis van de oude wetgeving geen toestemming kunnen krijgen voor het verrichten van een planmatige aanhouding van de desbetreffende verdachte. 

In het nieuwe artikel 8 lid 1, sub a t/m e Besluit Beheer Regionale Politiekorpsen wordt echter bepaald, dat indien er redelijkerwijs mag worden aangenomen dat levensbedreigende omstandigheden tegen politie of anderen dreigen, het AT deze werkzaamheden mag verrichten. In tegenstelling tot het oude artikel 8 BBRP hoeft er dus niet meer expliciet sprake te zijn van een vuurwapen dreiging dan wel vuurwapengeweld. [2]

In de hierboven genoemde zaak ging het weliswaar om een niet-vuurwapengevaarlijke verdachte, echter het AT zou op basis van de nieuwe wetgeving wel toestemming kunnen krijgen voor het verrichten van een planmatige aanhouding van de desbetreffende verdachte. 

Op basis van het feit dat de verdachte nog in het bezit is van een mes of steekwapen kan er sprake zijn van een levensbedreigende omstandigheid. Zodoende is het verrichten van een planmatige aanhouding  door het AT nu wel gerechtvaardigd, en mag er voor een dergelijke werkzaamheid toestemming worden verleend.

Rechtmatigheid gebruik van vuurwapen ter aanhouding

De verdachte heeft een misdrijf gepleegd waarop een gevangenisstraf staat van meer dan vier jaren en welke een ernstige aantasting vormt van de lichamelijke integriteit. Ook bestaat de kans, dat deze persoon zich aan een aanhouding kan ontrekken. De AT is zodoende op basis van artikel 7 lid 1, sub b onder 1ºen 2º Ambtsinstructie bevoegd tot het gebruik maken van een vuurwapen bij het verrichten van een planmatige aanhouding van de desbetreffende verdachte. 


[1] Staatsblad 2002, nr. 213, p. 3

[2] Staatsblad 2002, nr. 213, p. 3