Online zittingen

Tijdens de coronamaatregelen laat de Rechtspraak zoveel mogelijk zaken doorgaan. De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en VeiligheidU verlaat Rechtspraak.nl (de coronaspoedwet) regelt onder andere de inzet van elektronische communicatiemiddelen. Zo hoeven advocaten en procespartijen niet fysiek aanwezig te zijn in de rechtszaal en kunnen zaken toch zoveel mogelijk worden behandeld. Voor de wijze waarop zaken worden behandeld heeft de Rechtspraak de tijdelijke algemene regeling zaaksbehandeling opgesteld.

Bron: www.rechtspraak.nl