Veiligheid van advocaten

De moord op advocaat Derk Wiersum heeft duidelijk gemaakt dat het gebruik van extreem geweld tegen bij de rechtspraak betrokken functionarissen niet langer slechts voorstelbaar is. Dit heeft geleid tot een (tijdelijke) intensivering van maatregelen.

Contactpunt Beroepsgroepen

Eén van deze maatregelen betreft het instellen van het Contactpunt Beroepsgroepen dat tot doel heeft signalen en vragen over de veiligheid van bepaalde beroepsgroepen op te vangen en opvolging te laten geven. Op dit moment staat het Contactpunt open voor signalen en vragen over de veiligheid van advocaten en rechters. Advocaten kunnen het Contactpunt Beroepsgroepen alleen benaderen via de Nederlandse orde van advocaten.

Bereikbaarheid en werkwijze
  • Bij bedreigingen blijft het doen van aangifte bij de politie uiteraard van onverminderd belang.
  • In geval van acute nood dient altijd het algemene noodnummer 112 te worden gebeld.
  • Het Contactpunt kan via de NOvA worden bereikt op telefoonnummer +31 6 3611 3251. Dit telefoonnummer wordt bemenst door het management van de NOvA.
  • Bij geen gehoor kan op werkdagen tijdens kantooruren het Contactpunt via de NOvA worden bereikt op telefoonnummer
    +31 70 335 35 84.
  • De dienstdoende manager van de NOvA kan de melding doorzetten naar het Nationaal CrisisCentrum (NCC), onderdeel van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).
  • De NCTV neemt vervolgens contact op met het lokale gezag (politie of justitie), waarna het lokale gezag contact opneemt met de advocaat om te bezien welke vervolgstappen nodig zijn.