Voor welke werknemers kan de NOW-subsidie worden aangevraagd?

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het Corona-virus kampen met een substantieel omzetverlies (tenminste 20%). Deze werkgevers kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen deze werkgevers werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Thans kan deze tegemoetkoming in ieder geval voor drie (3) maanden worden aangevraagd.

Kan een ondernemer (als werkgever) ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)) met een flexibel contract?

Ja dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de ondernemer (als werkgever) geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendondernemingen kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen ondernemingen deze periode overbruggen zonder personeel te hoeven laten gaan.

Geldt de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) ook voor uitzendkrachten met uitzendbeding?

Ja, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. Ook voor hen kan de uitzendwerkgever via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een tegemoetkoming krijgen. De aanvraag dient dus te worden ingediend door het uitzendbureau. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau besluiten de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aan te bieden.


Op welke manier kunnen uitzendkrachten in fase A van de cao van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) of fase 1/2 van de cao van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) gebruik maken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)?

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. De uitzendwerkgever kan via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een tegemoetkoming aanvragen en worden gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij nog in dienst heeft. 

Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor andere werkgevers. Als de opdrachtgever de uitzendkracht heeft ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, dan kan het uitzendbureau de uitzendkracht door deze regeling een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden.

Geldt de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) ook voor de categorie uitzendkrachten waarbij het dienstverband is komen te vervallen na het inroepen van het uitzendbeding (bijvoorbeeld bij einde opdracht)?

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is ook van toepassing op de loonkosten van uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. De uitzendwerkgever kan via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een tegemoetkoming aanvragen en wordt gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij in dienst heeft.

Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Er dient dus bijvoorbeeld sprake te zijn van omzetdaling Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau besluiten de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aan te bieden.

Komen ook payrollkrachten in aanmerking voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)?

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) geldt ook voor payrollkrachten. De payrollwerkgever kan via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een tegemoetkoming aanvragen en worden gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij in dienst heeft. Voor payrollwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor andere werkgevers. Ingeleende krachten (zoals payrollkrachten) tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten.

Geldt de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) ook voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s)?

DGA’s zijn doorgaans niet (verplicht) verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hun loon telt niet mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie. 

Is het mogelijk de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) in te zetten voor stagairs en BBL?

Ja, over stagevergoeding van stagairs en het loon van BBL’ers worden premies werknemersverzekeringen betaald. De vergoeding die aan hen wordt betaald telt in dat geval mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie. 

Is het mogelijk de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)-regeling in te zetten voor platformwerkers?

Het loon van platformwerkers telt mee bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding, mits zij in dienst zijn bij de ondernemer (als werkgever) en er is voldaan aan de overige voorwaarden van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Geldt de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) ook voor mensen die niet in Nederland belastingplichtig zijn?  

 Ja. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) geldt voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn.