Seksueel geweld in Coronatijd

Aanranding, verkrachting, seksueel misbruik door hulpverleners, seksueel misbruik van kinderen, het zijn allemaal vormen van seksueel geweld. Seksueel geweld wordt soms gepleegd door onbekenden, maar nog veel vaker door bekenden, en vaak in afhankelijkheidsrelaties. Seksueel misbruik leidt over het algemeen tot ernstige schade: veel slachtoffers ontwikkelen ernstige psychische klachten, zoals angststoornissen; herbelevingen; of depressieve klachten.

Voor slachtoffers is het meestal moeilijk om met hun verhaal naar buiten te komen. Zo kan daarbij schaamte een rol spelen, maar ook de angst om niet geloofd te worden, of een zekere mate van loyaliteit ten opzichte van degene die het misbruik heeft gepleegd. Plegers van seksueel misbruik zetten slachtoffers meestal onder druk om het seksuele contact geheim te houden, en proberen slachtoffers vaak mede verantwoordelijk te maken. Dientengevolge kan het misbruik doorgaan. Het is van belang het stilzwijgen te doorbreken, en over het misbruik te praten met iemand die je vertrouwt, zoals een bekende, een vertrouwenspersoon op school of werk, een hulpverlener of een medewerker van het Steunpunt Huiselijk Geweld.

Lees verder:

Huiselijk geweld in Coronatijd

Huiselijk geweld is een vorm van geweld dat plaatsvindt in de privésfeer. Het wordt veelal gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer, bijvoorbeeld een partner, een ouder of een kind. Daar er sprake is van een familiaire of affectieve relatie tussen dader en slachtoffer wordt deze vorm van geweld ook wel relationeel geweld genoemd. Een essentieel kenmerk van huiselijk geweld is dat er altijd sprake is van een machtsverschil tussen de dader en het slachtoffer.

Lees verder:

Conflict met Zorgverzekeraar

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat u terzijde bij (oplopende) conflicten met een zorgverzekeraar.  

 
De meeste van deze conflicten hebben betrekking op:  

 • de hoogte van de zorg-premie;   
 • de hoogte van het eigen risico; 
 • de hoogte van de vergoeding van ingediende declaraties (afhankelijk van de basis – en aanvullende verzekering);  
 • het willen overstappen naar een andere zorgverzekeraar; en 
 • het (tijdelijk) niet kunnen betalen van de maandelijkse zorg-premie.  

Ook kunnen er tussen partijen conflicten bestaan over: 

 • de kwestie of er überhaupt een overeenkomst met de zorgverzekeraar rechtsgeldig tot stand gekomen is; 
 • de kwestie of u ooit enige contract-bevestiging van de zorgverzekeraar ontvangen heeft; 
 • de kwestie of u überhaupt een betalingsverplichting heeft jegens de zorgverzekeraar; en 
 • de kwestie of u überhaupt in de gelegenheid bent gesteld tot enige betaling over te gaan. 

Daarnaast kunnen er tussen partijen conflicten bestaan over:  

 • (on)terechte (automatische) incasso’s; en  
 • verrekeningen met openstaande facturen.     

Verder kunnen de conflicten tussen partijen volledig escaleren, wanneer de zorgverzekeraar in kwestie haar vermeende vordering(en) ter incasso overdraagt aan een incassobureau of deurwaarder en u als wanbetaler aanmeldt bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). In het laatste geval wordt er van overheidswege nog een bestuurlijke boete geheven ter prikkeling voor het tijdig betalen van uw zorgverzekering. 

In veel gevallen is het hierbij nog mogelijk een voor beide partijen acceptabele regeling te treffen. Het voeren van een kostbare en emotionele procedure probeert MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN indien mogelijk te voorkomen. Dit doen hij door een efficiënte zoektocht naar een optimale oplossing waarbij beide partijen, maar u in het bijzonder, genoegdoening vinden.

Met de ontvangst van een dagvaarding is voor u de gerechtelijke fase in het incassoproces gestart. Wat nu?

Met de ontvangst van een dagvaarding is voor u de gerechtelijke fase in het incassoproces gestart. Indien u het niet eens bent met de tegen u ingestelde vordering, heeft u de mogelijkheid om uw verweer aan de rechtbank kenbaar te maken. READ MORE

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder u een vonnis overhandigd. Wat nu?

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder u een vonnis overhandigd. De gerechtsdeurwaarder heeft daarmee het vonnis aan u ‘betekend’. In het vonnis heeft de rechter u veroordeeld tot betaling. READ MORE

Conflict met telecombedrijf

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat u terzijde bij (oplopende) conflicten met aanbieders van vaste of mobiele telecommunicatiediensten.  

De meeste van deze conflicten hebben betrekking op:  

 • de kwaliteit van de telefoonverbinding;  
 • de werking van het telefoonnetwerk, waardoor uw aansluiting niet goed werkt; 
 • het Internet op uw mobiele telefoon; 
 • het bellen via het internet; en  
 • de hoogte van uw telefoonrekening.  

Ook kunnen er tussen partijen conflicten bestaan over: 

 • de kwestie of er überhaupt een overeenkomst met het Telecombedrijf rechtsgeldig tot stand gekomen is; 
 • de kwestie of u ooit enige contract-bevestiging van het Telecombedrijf ontvangen heeft; 
 • de kwestie of u überhaupt een betalingsverplichting heeft jegens het Telecombedrijf; en 
 • de kwestie of u überhaupt in de gelegenheid bent gesteld tot enige betaling over te gaan. 

Daarnaast kunnen er tussen partijen conflicten bestaan over:  

 • (on)terechte (automatische) incasso’s; en  
 • verrekeningen met openstaande facturen.     

Verder kunnen de conflicten tussen partijen escaleren, wanneer het Telecombedrijf in kwestie haar vermeende vordering(en) ter incasso overdraagt aan een incassobureau of deurwaarder.   

In veel gevallen is het hierbij nog mogelijk een voor beide partijen acceptabele regeling te treffen. Het voeren van een kostbare en emotionele procedure probeert MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN indien mogelijk te voorkomen. Dit doet hij door een efficiënte zoektocht naar een optimale oplossing waarbij beide partijen, maar u in het bijzonder, genoegdoening vinden. 

Met de ontvangst van een dagvaarding is voor u de gerechtelijke fase in het incassoproces gestart. Wat nu?

Met de ontvangst van een dagvaarding is voor u de gerechtelijke fase in het incassoproces gestart. Indien u het niet eens bent met de tegen u ingestelde vordering, heeft u de mogelijkheid om uw verweer aan de rechtbank kenbaar te maken. READ MORE

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder u een vonnis overhandigd. Wat nu?

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder u een vonnis overhandigd. De gerechtsdeurwaarder heeft daarmee het vonnis aan u ‘betekend’. In het vonnis heeft de rechter u veroordeeld tot betaling. READ MORE

Conflict met kabelbedrijf

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat u terzijde bij (oplopende) conflicten met kabelbedrijven. Dit betreffen bedrijven die de consument alleen van televisie voorzien.  

De meeste van deze conflicten hebben betrekking op: 

 • uw abonnement op radio entelevisie;  
 • de aanvraag van radio en televisie; en  
 • de levering van radio entelevisie. 

Ook kunnen er tussen partijen conflicten bestaan over: 

 • de kwestie of er überhaupt een overeenkomst met het kabelbedrijf rechtsgeldig tot stand gekomen is; 
 • de kwestie of u ooit enige contract-bevestiging van het kabelbedrijf ontvangen heeft; 
 • de kwestie of u überhaupt een betalingsverplichting heeft jegens het kabelbedrijf; en 
 • de kwestie of u überhaupt in de gelegenheid bent gesteld tot enige betaling over te gaan. 

Daarnaast kunnen er tussen partijen conflicten bestaan over:  

 • (on)terechte (automatische) incasso’s; en  
 • verrekeningen met openstaande facturen.     

Verder kunnen de conflicten tussen partijen volledig escaleren, wanneer het kabelbedrijf in kwestie haar vermeende vordering(en) ter incasso overdraagt aan een incassobureau of deurwaarder.   

In veel gevallen is het hierbij nog mogelijk een voor beide partijen acceptabele regeling te treffen. Het voeren van een kostbare en emotionele procedure probeert MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN indien mogelijk te voorkomen. Dit doen hij door een efficiënte zoektocht naar een optimale oplossing waarbij beide partijen, maar u in het bijzonder, genoegdoening vinden.

Met de ontvangst van een dagvaarding is voor u de gerechtelijke fase in het incassoproces gestart. Wat nu?

Met de ontvangst van een dagvaarding is voor u de gerechtelijke fase in het incassoproces gestart. Indien u het niet eens bent met de tegen u ingestelde vordering, heeft u de mogelijkheid om uw verweer aan de rechtbank kenbaar te maken. READ MORE

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder u een vonnis overhandigd. Wat nu?

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder u een vonnis overhandigd. De gerechtsdeurwaarder heeft daarmee het vonnis aan u ‘betekend’. In het vonnis heeft de rechter u veroordeeld tot betaling. READ MORE

Conflict met Internetprovider

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat u terzijde bij (oplopende) conflicten met Internetproviders.  

De meeste van deze conflicten hebben betrekking op:  a) de werking van het netwerk;   b) de kwaliteit van de internetverbinding;  c) de afsluiting van internet;  d) de dienstverlening van de provider; en  e) de hoogte van rekeningen. 

Ook kunnen er tussen partijen conflicten bestaan over: 

 • de kwestie of er überhaupt een overeenkomst met de Internetprovider rechtsgeldig tot stand gekomen is; 
 • de kwestie of u ooit enige contract-bevestiging van de Internetprovider ontvangen heeft; 
 • de kwestie of u überhaupt een betalingsverplichting heeft jegens de Internetprovider; en 
 • de kwestie of u überhaupt in de gelegenheid bent gesteld tot enige betaling over te gaan. 

Daarnaast kunnen er tussen partijen conflicten bestaan over:  

 • (on)terechte (automatische) incasso’s; en  
 • verrekeningen met openstaande facturen.     

Verder kunnen de conflicten tussen partijen volledig escaleren, wanneer de Internetprovider in kwestie haar vermeende vordering(en) ter incasso overdraagt aan een incassobureau of deurwaarder.   

In veel gevallen is het hierbij nog mogelijk een voor beide partijen acceptabele regeling te treffen. Het voeren van een kostbare en emotionele procedure probeert MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN indien mogelijk te voorkomen. Dit doet hij door een efficiënte zoektocht naar een optimale oplossing waarbij beide partijen, maar u in het bijzonder, genoegdoening vinden.

Met de ontvangst van een dagvaarding is voor u de gerechtelijke fase in het incassoproces gestart. Wat nu?

Met de ontvangst van een dagvaarding is voor u de gerechtelijke fase in het incassoproces gestart. Indien u het niet eens bent met de tegen u ingestelde vordering, heeft u de mogelijkheid om uw verweer aan de rechtbank kenbaar te maken. READ MORE

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder u een vonnis overhandigd. Wat nu?

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder u een vonnis overhandigd. De gerechtsdeurwaarder heeft daarmee het vonnis aan u ‘betekend’. In het vonnis heeft de rechter u veroordeeld tot betaling. READ MORE

Conflict met  energiemaatschappij

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat u terzijde bij (oplopende) conflicten met een energiemaatschappij.  De meeste van deze conflicten hebben betrekking op de afsluiting, levering of tarieven van gas, elektriciteit en stadsverwarming. 

 
Ook kunnen er tussen partijen conflicten bestaan over: 

 • de kwestie of er überhaupt een overeenkomst met de energiemaatschappij rechtsgeldig tot stand gekomen is; 
 • de kwestie of u ooit enige contract-bevestiging van de energiemaatschappij ontvangen heeft; 
 • de kwestie of u überhaupt een betalingsverplichting heeft jegens de energiemaatschappij; en 
 • de kwestie of u überhaupt in de gelegenheid bent gesteld tot enige betaling over te gaan. 

Daarnaast kunnen er tussen partijen conflicten bestaan over:  

 • (on)terechte (automatische) incasso’s; en  
 • verrekeningen met openstaande facturen.     

Verder kunnen de conflicten tussen partijen volledig escaleren, wanneer de energiemaatschappij in kwestie haar vermeende vordering(en) ter incasso overdraagt aan een incassobureau of deurwaarder.   

In veel gevallen is het hierbij nog mogelijk een voor beide partijen acceptabele regeling te treffen. Het voeren van een kostbare en emotionele procedure probeert MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN indien mogelijk te voorkomen. Dit doet hij door een efficiënte zoektocht naar een optimale oplossing waarbij beide partijen, maar u in het bijzonder, genoegdoening vinden.

Met de ontvangst van een dagvaarding is voor u de gerechtelijke fase in het incassoproces gestart. Wat nu?

Met de ontvangst van een dagvaarding is voor u de gerechtelijke fase in het incassoproces gestart. Indien u het niet eens bent met de tegen u ingestelde vordering, heeft u de mogelijkheid om uw verweer aan de rechtbank kenbaar te maken. READ MORE

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder u een vonnis overhandigd. Wat nu?

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder u een vonnis overhandigd. De gerechtsdeurwaarder heeft daarmee het vonnis aan u ‘betekend’. In het vonnis heeft de rechter u veroordeeld tot betaling. READ MORE

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder u een vonnis overhandigd. Wat nu?

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder u een vonnis overhandigd. De gerechtsdeurwaarder heeft daarmee het vonnis aan u ‘betekend’. In het vonnis heeft de rechter u veroordeeld tot betaling. Het kan zijn dat de rechter u ook nog andere verplichtingen of verboden heeft opgelegd. Deze overhandiging van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder heeft tot doel om u in kennis te stellen van het vonnis en de daarin opgenomen veroordeling. Daarnaast wordt u door de deurwaarder opgeroepen (er wordt ‘bevel gedaan’) deze veroordeling na te komen.

Als u niet vrijwillig aan het vonnis van de rechter en het bevel van de deurwaarder voldoet, biedt de wet uw schuldeiser de mogelijkheid om nakoming van de veroordeling af te dwingen. Als het gaat om een geldschuld kan er bijvoorbeeld beslag worden gelegd op uw inkomen of bezittingen. Misschien bent u het niet eens met de veroordeling. Het hangt af van de vraag of u bij de rechter bent verschenen of u nog in verzet of in hoger beroep kunt gaan tegen het vonnis.

Verzet

Indien de gedaagde niet op de in de dagvaarding genoemde datum verschijnt, wijst de rechter een zogeheten verstekvonnis. In de meeste gevallen wordt de vordering toegewezen zoals deze in de dagvaarding is omgeschreven, tenzij deze de rechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

De gedaagde kan tegen het verstekvonnis in verzet gaan. Dit gebeurt door middel van een verzetdagvaarding. In deze verzetdagvaarding wordt in feite aangegeven dat de gedaagde alsnog inhoudelijk verweer wil voeren tegen de vordering van de eiser. Als er verzet is ingesteld tegen het verstekvonnis, wijst de rechter aan het einde van de procedure een vonnis op tegenspraak.

Omdat een verzet binnen vier weken ingesteld dient te worden, is het van belang om te weten wanneer deze termijn begint. Er zijn drie startmomenten mogelijk:

• ten eerste begint de termijn te lopen indien het verstekvonnis in persoon aan de gedaagde is betekend. Dit is het geval wanneer de gedaagde van de deurwaarder het vonnis in handen krijgt en hiervan kennis kan nemen;

• ten tweede loopt de termijn als de gedaagde een daad van bekendheid pleegt. Dit is onder andere het geval als gedaagde een brief stuurt met de mededeling het niet eens te zijn met het vonnis;

• tot slot kan de termijn beginnen op de dag van de tenuitvoerlegging (executie) van het vonnis, zoals bij een eerste inhouding vanuit het loonbeslag of de verkoop van de roerende zaken.

Als de verzettermijn is verstreken, staan er voor de gedaagde geen middelen meer open en is het vonnis onherroepelijk.

LET OP: als er ook andere medegedaagden waren en één van hen is wel verschenen, dan is het tegen u gewezen vonnis geen verstekvonnis maar een vonnis op tegenspraak.

Hoger beroep

Indien u wel bent verschenen bij de rechter, dan is er sprake van een zogenaamd vonnis op tegenspraak. U kunt hiertegen onder omstandigheden in hoger beroep, als de vordering zoals de eiser die heeft ingesteld (dus niet noodzakelijk datgene wat door de rechter uiteindelijk is toegewezen) meer dan € 1.750,= bedraagt. Om in hoger beroep te gaan moet u een advocaat inschakelen. In beginsel is de termijn voor het instellen van hoger beroep drie maanden na de dag dat het vonnis is gewezen door de rechter.

Uitvoerbaar bij voorraad Let op: de meeste vonnissen worden door de rechter “uitvoerbaar bij voorraad” verklaard. Dat betekent dat ook al stelt u verzet of hoger beroep in, dat de eiser het vonnis toch kan laten tenuitvoerleggen door bijvoorbeeld beslag te leggen. De eiser hoeft de uitslag van uw verzet of hoger beroep niet eerst af te wachten. Uiteraard geldt wel dat als u achteraf gelijk krijgt en het vonnis door de rechter vernietigd wordt, dat u de eiser kunt aanspreken tot terugbetaling.

Met de ontvangst van een dagvaarding is voor u de gerechtelijke fase in het incassoproces gestart. Wat nu?

Met de ontvangst van een dagvaarding is voor u de gerechtelijke fase in het incassoproces gestart. Indien u het niet eens bent met de tegen u ingestelde vordering, heeft u de mogelijkheid om uw verweer aan de rechtbank kenbaar te maken. U kunt uiterlijk één dag voor de zitting een schriftelijk antwoord (in tweevoud) indienen bij de Griffie. In een schriftelijk antwoord dient u duidelijk de redenen te vermelden waarom u het niet eens bent met de vordering. Eventuele bewijsstukken (zoals bijvoorbeeld betalingsbewijzen) dient u direct bij uw antwoord in te leveren. Verder is het van belang dat u op uw stukken vermeldt om welke procedure het gaat. (vermeld de namen van de partijen en de zittingsdatum).

In het algemeen is het niet verstandig om op de zittingsdatum in de dagvaarding in persoon naar de rechtbank te gaan. De terechtzitting betreft immers een zogenaamde rolzitting van de rechtbank en er zijn meerdere mensen voor verschillende vorderingen op dezelfde dag gedagvaard. De rechter heeft hierdoor maar beperkte tijd om uw verweer op de dagvaarding te horen en de griffier zal uw mondelinge reactie op de dagvaarding summier in een proces-verbaal vastleggen. Wanneer u geen duidelijk verweer heeft op de dagvaarding, dan loopt u het risico dat de rechtbank er vanuit gaat dat u de vordering van de eisende partij erkent en u tot betaling wordt veroordeeld. Het is dus verstandiger om op de terechtzitting uitstel voor een verweerschrift aan de rechtbank te vragen. De rechtbank zal u dit uitstel altijd toestaan. Als u tijdig uitstel vraagt (schriftelijk vóór de zittingsdatum, of mondeling op de terechtzitting zelf), dan krijgt u vier weken uitstel om uw verweerschrift in te dienen. Een verweerschrift op de dagvaarding heet ‘conclusie van antwoord’. De advocaat kan voor u tijdig uitstel vragen en namens u een conclusie van antwoord indienen.

Gedagvaard door Direct Pay Services B.V.?

Wie is Direct Pay Services B.V.?

Direct Pay Services B.V. is een incassobureau, welke bekend staat om zijn grote hoeveelheid dagvaardingen, welke zij jaarlijks bij de gerechten aanbrengt. Dit mede, omdat Direct Pay Services B.V. veel vorderingen opkoopt van andere bedrijven.

Dagvaarden

Vrijwel ieder bedrijf krijgt wel een keer te maken met debiteuren, die hun rekening niet kunnen of willen betalen. Via een gerechtelijke procedure kan dan vaak alsnog betaling worden afgedwongen. Het blijkt dat Direct Pay Services B.V. bewust een gang naar de rechter maakt om de schuldenaren maximaal onder druk te zetten. Na een behaald vonnis wordt de druk nog verder opgevoerd middels het leggen van beslag. Als er echter te snel wordt gedagvaard met louter als doel de debiteur te laten betalen ongeacht of hij hiertoe verplicht is, levert dit misbruik van recht op.

Ervaringen Direct Pay Services B.V.

Het heeft er alle schijn van dat het beleid bij het incassobureau is, om altijd te dagvaarden ongeacht wat er speelt. Zo zijn er zeer veel debiteuren ten onrechte gedagvaard en veroordeeld. Veel debiteuren laten verstek gaan in een aangebrachte procedure en kiezen eieren voor hun geld en gaan alsnog tot betaling van de vordering over. Dit terwijl de vordering onterecht is. Hier hoeft u echter niet mee akkoord te gaan!

Direct Pay Services B.V. klachten

Er zijn al veel klachten geweest over de werkwijze van Direct Pay Services B.V. Dit heeft ook al tot uitspraken geleid, waarin er een hoge proceskostenveroordeling is uitgesproken. Zo heeft de Rechtbank Amsterdam op 16 oktober 20017 middels een vernietigend vonnis Direct Pay Services B.V. enorm afgestraft (zie ECLI:NL:RBAMS:2017:7577). De rechter legde een ongebruikelijk hoge boete aan het incassobureau op van ongeveer twintigmaal de standaard proceskostenveroordeling. Dit omdat er in de ogen van rechter sprake was van misbruik van recht, omdat de wijze waarop ze hebben gehandeld – zowel vóór het aanhangig maken van de zaak als gedurende de procedure – volstrekt onacceptabel is.

Direct Pay Services B.V. betalingsregeling

Het incassobureau zal altijd pogen om een betalingsregeling met u te treffen. Indien u dit doet, erkent u echter de vordering. Indien u het niet eens bent met de vordering, is het niet verstandig om een regeling te treffen. Mocht u het niet eens zijn met de tegen u ingestelde vordering en wenst u verweer te voeren, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wellicht kunnen wij u vrijwel gratis bijstaan op basis van een toevoeging.

Vrijblijvend advies?

Meer weten over het voeren van verweer tegen een door het incassobureau ingestelde vordering/dagvaarding? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Van Leeuwen Law Firm via info@vanleeuwenlawfirm.nl of bel naar 085-1301626.

EnglishTurkeyFrenchDutchPoland