Advocaat voor de Taxibranche

Direct een advocaat nodig?

In een zo vroeg mogelijk stadium is het van belang om u te laten bijstaan door een goede advocaat. MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN, advocaat en forensisch auditor, helpt u een procedure te voorkomen en om, wanneer het toch tot een procedure komt, deze in goede banen te leiden. Hij adviseert u dan ook altijd eerst hem te raadplegen voordat u een procedure opstart of vragen beantwoordt. Voor het maken van een (video- of Skype-) afspraak kunt u hem bereiken via het kantoornummer +31851301626, via het app-nummer +31687006770 en via het e-mailadres info@vanleeuwenlawfirm.nl.


Expertises

VAN LEEUWEN LAW FIRM biedt expertise aan in verschillende rechtsdomeinen. Dankzij doorgedreven opleidingen en een ruime praktijkervaring biedt MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN een doelgerichte en doeltreffende bijstand.


RECHTSDOMEINEN

Strafrecht

Van Leeuwen Law Firm verleent rechtsbijstand aan ondernemingen en fysieke personen die verdacht worden of slachtoffer zijn van misdrijven, in het bijzonder economisch-financiële misdrijven (witteboordencriminaliteit). Het kantoor is onder meer actief in zaken verband houdende met witwassen, oplichting, omkoping, misbruik van vennootschapsgoederen, misbruik van vertrouwen, faillissementsmisdrijven, fiscale fraude, erfenisfraude, openbare aanbestedingsfraude, douane- en accijnzenfraude, en kansspelenfraude. Van Leeuwen Law Firm staat garant voor kwaliteit, efficiëntie en discretie. De Advocaat streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat zowel ondernemingen als particulieren bij die geconfronteerd worden met vraagstukken op het gebied van Commune Strafrecht, Economisch Strafrecht, Financieel Strafrecht, Fiscaal Strafrecht, Fraude, (Internationale) Corruptie, Overtreding van Milieuwetgeving, Bedrijfsongevallen en Arbowetgeving.

READ MORE

Bestuursrecht

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat zowel bedrijven als particulieren bij die geconfronteerd worden met vraagstukken op het gebied van Bezwaar- en Beroep, Toezicht en handhaving, Gedoogverklaring, Wet BIBOB, Verklaring omtrent het Gedrag, Wet Damocles, Wet Tijdelijk Huisverbod en Gebiedsverbod.

READ MORE

Verklaring omtrent het gedrag (VOG) 

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat u terzijde wanneer de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie onverhoopt heeft besloten om uw aanvraag om afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor een chauffeurskaart of ondernemingsvergunning bij KIWA B.V. af te wijzen.  

 
Chauffeurskaart (KIWA) 

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat u adviserend en procederend terzijde wanneer de Minister van Infrastructuur en Milieu onverhoopt heeft besloten om uw aanvraag voor of verlenging van een BCT Chauffeurskaart af te wijzen. Ook staat hij u adviserend en procederend terzijde wanneer de Minister van Infrastructuur en Milieu onverhoopt heeft besloten om uw Chauffeurskaart in te trekken.  

Ondernemingsvergunning (KIWA) 

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat u adviserend en procederend terzijde wanneer de Minister van Infrastructuur en Milieu onverhoopt heeft besloten om uw aanvraag voor of de verlenging van een  Ondernemingsvergunning af te wijzen. Ook staat hij u adviserend en procederend terzijde wanneer het voornemen heeft om uw Ondernemingsvergunning in te trekken.  

TaXXXivergunning (Amsterdam) 

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat u adviserend en procederend terzijde wanneer het College van B&W onverhoopt heeft besloten om uw aanvraag voor een Taxxxivergunning af te wijzen. Ook staat hij u adviserend en procederend terzijde wanneer het College van B&W onverhoopt heeft besloten om uw TaXXXivergunning in te trekken. 

Bus-/Trambaanontheffing 

In de grote steden is het van essentïeel belang dat u over een bus-/trambaanontheffing beschikt. MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat u terzijde wanneer de aanvraag voor deze ontheffing wordt afgewezen. 

Rijvaardigheidsbewijs (CBR) 

Voor het beroep van taxichauffeur is het van essentieel belang dat u beschikt over een rijvaardigheidsbewijs. MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat u terzijde wanneer uw rijvaardigheidsbewijs ongeldig wordt verklaard.

Educatieve maatregel (CBR) 

Wanneer er een vermoeden bestaat dat u niet meer voldoet aan de eisen van geschiktheid voor personen die in het bezit zijn van een rijbewijs, kan er besloten worden een Educatieve Maatregel aan u op te leggen.  

Er zijn vier (4) educatieve maatregelen: 

  • de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA) 
  • de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) 
  • de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) 
  • het Alcoholslotprogramma (ASP) 

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat u terzijde wanneer deze maatregel onverhoopt aan u wordt opgelegd. 

Civiele Zaken

Indien u op zoek bent naar een ervaren advocaat op het gebied van algemeen civiel recht dan bent u bij VAN LEEUWEN LAW FIRM aan het juiste adres. Algemeen civiel recht is de overkoepelende naam voor alle juridische conflicten tussen zowel particulieren onderling als particulieren en bedrijven. Deze conflicten kunnen over zeer uiteenlopende onderwerpen gaan, zoals: contracten, huurovereenkomsten, koopovereenkomst, aansprakelijkheidsrecht, geschillen over eigendom, incassozaken / geldvorderingen.

READ MORE

Geldvorderingen

Heeft u een dagvaarding ontvangen en bent u het niet eens met hetgeen gevorderd wordt? Heeft u een (verstek) vonnis ontvangen en bent u het niet eens met de beslissing van de (voorzieningen-) rechter?

READ MORE

Civielrechtelijke Handhaving

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat zowel ondernemingen als privépersonen bij die geconfronteerd worden met civielrechtelijke vraagstukken op het gebied van Contact- en straatverbod, Stalking, Huiselijk geweld, Seksueel Geweld, Eerwraak, Ongewenste omgangsvormen en Seksuele intimidatie.

READ MORE

BKR Registratie

Indien uw gegevens onverhoopt voorkomen in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel kan dit grote gevolgen hebben voor u. Op grond van een vermelding in het CKI kunnen namelijk andere financiële instellingen weigeren om (nog langer) diensten aan u te verlenen.

READ MORE

Ondernemingsrecht

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN treedt regelmatig op bij conflicten met werknemers en bijvoorbeeld betalingsgeschillen, problemen met verhuurders of huurders en problemen over de uitleg van gesloten overeenkomsten. Hij staat u daarom terzijde bij het opstellen en beoordelen van: (a) Handelscontracten, zoals: koopovereenkomsten, leverings- en distributiecontracten , (b) Algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden, (c) Huurcontracten, (d) Arbeidscontracten en inhuurovereenkomsten, (e) Samenwerkingsovereenkomsten, Memorandum of Understanding (MUO), NDA/NDCA en Finder’s Fee agreements, (f) Maatschap- en VOF-overeenkomsten, (g) Management agreements en (h) Corporate Codes. Ook begeleidt de advocaat u bij fusies, overnames en herstructureringen en alles wat daarmee samenhangt. Daarnaast staat de advocaat u bij op het gebied van geschillen tussen/met aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en crediteuren. Verder ondersteunen de advocaat u met een goed gestructureerd incassosysteem. 

Familie- en Jeugdrecht

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat privépersonen bij die geconfronteerd worden met vraagstukken op het gebied van echtscheiding, ouderlijk gezag, omgangsregeling, alimentatie, adoptie, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, curatele, bewind of naamswijziging.

READ MORE

Arbeidsrecht

Zowel als werkgever, werknemer, statutair directeur als ondernemingsraad bent u bij uw advocaat in de Regio Stedendriehoek aan het juiste adres voor al uw vragen op het gebied van arbeidsrecht en ontslagrecht. Om uw positie te kunnen bepalen is gedegen arbeidsrechtelijk advies van belang, niet alleen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, maar ook tijdens en met name bij beëindiging van het dienstverband.

READ MORE

Uitkeringen

Het Nederlands sociale zekerheidsstelsel is er om te garanderen dat er sprake is van inkomen en/of verzorging ten tijde van pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid middels werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en sociale voorzieningen.

READ MORE


Gesubsidieerde Rechtsbijstand

https://www.vanleeuwenlawfirm.nl/mvo/gesubsidieerde-rechtsbijstand/embed/#?secret=wJAdHG3id8https://www.vanleeuwenlawfirm.nl/mvo/hoogte-eigen-bijdrage-2020-hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/embed/#?secret=6pldBMjzoC

Bijzondere Bijstand van de Gemeente voor de eigen bijdrage en griffierecht

https://www.vanleeuwenlawfirm.nl/mvo/bijzondere-bijstand-van-de-gemeente-voor-de-eigen-bijdrage-en-griffierecht/embed/#?secret=XeIO89gUf7

FINANCIAL CRIME RISK MANAGEMENT

Integrity is a cornerstone of a company’s mission. The Corporate Legal Department plays a crucial role. Organizational failures continue to illustrate that Corporate Legal Departments are on the front lines of balancing a company’s business objectives and risks, as well as protecting its reputation and assets. These responsibilities can bring a seemingly never-ending stream of fraud, bribery or corruption allegations, whistleblowers, regulatory inquiries and disputes. Corporate Legal Departments turn to Van Leeuwen FCRM for timely, flexible and practical services that address these broad responsibilities.

Forensic and Financial Crime

Van Leeuwen FCRM helps clients identify and assess financial crime risk, respond to evolving regulation, react to regulatory action, and enhance their existing financial crime risk management programme. Our services include: Strategy Consulting, Risk Advisory, Compliance Solutions, Independent Review, Technology Innovation and Investigations.

READ MORE

Investigations, Compliance and Defence

Van Leeuwen FCRM combines specialist knowledge and years of experience in the various disciplines of compliance, monitoring and enforcement. It provides the services required to help private and public organizations identity the nature and extent of fraud and deliver appropriate remedies: Fraud Risk Assessment, Fraud Risk Management, Fraud Investigations, Compliance Assistance, Integrity Due Diligence, Forensic Business Intelligence, Litigation, Negotiation and Reputation Management.

READ MORE

Corporate Fraud and Criminal Law

In order to prevent, deter and mitigate Corporate Fraud, organizations have to (a) assess their corporate fraud risk, (b) set-up and strengthen their corporate fraud risk management systems and (c) investigate allegations and indication of corporate risk.

READ MORE

Data Protection and Privacy

General Data Protection Regulation (GDPR) reshapes the way in which sectors manage data, as well as redefines the roles for key leaders in businesses, from Chief Information Officers to Chief Marketing Officers. Chief Information Officers must ensure that they have watertight consent management processes in place, whilst Chief Marketing Officers require effective data rights management systems to ensure they don’t lose their most valuable asset – data.

READ MORE

Forensic Technology and Discovery Services

Van Leeuwen FCRM’s Forensic IT department leverages proven methodologies, as well as innovative and proprietary technologies, to identify relevant investigative and dispute resolution evidence in a timely and credible manner.

READ MORE


LEGAL DEPARTMENT OPERATIONS

The Legal Department of the Future

New technologies and processes are transforming in-house legal departments, but staffing models, too, are shifting to create new efficiencies and respond to the need for updated departmental skills and expertise.

Meet the legal department operations (LDO) professionals – a new position in corporate legal departments that is increasingly helping free up attorney time to focus on legal matters instead of operational ones. The recognition that operations, innovation, technology, and procurement should actually be the responsibility of an identifiable individual, rather than part of the portfolio of the general counsel is the biggest emerging trend in legal operations.

The legal department operations (LDO) professional is typically occupied with project management, financial planning, and managing outside counsel. But these legal department operations (LDO) professionals are also responsible for strategy, goal setting, and managing budgets, people, and vendors. Additionally, legal department operations (LDO) professionals play a crucial role in change management, which might explain their recent popularity.

The legal department operations (LDO) professional is often the person to decide what technology changes make sense and to determine how those technologies should be implemented with consideration of financial and operational implications such as budgeting, staffing requirements, outsourcing, and training.

Services for the Legal Function
Connecting the practice of law with the business of law

From legal advisory services (where permitted by law) to managed services — driven by people, guided by process, powered by technology — VAN LEEUWEN LAW FIRM, forensic auditing department, helps deliver the informed services your legal department needs to better support the business and drive additional value.

Framework for practicing Legal Operations

Contactgegevens Taxi Advocaat

Bezoekadres (op afspraak):

Spreekuurlocatie Amsterdam
Kingsfordweg 151
1043GR Amsterdam
The Netherlands
Telephone +31 (0) 85 130 16 26
Fax +31 (0) 85 130 16 27
E-mail info@vanleeuwenlawfirm.nl

Post – en Afleveradres:

Van Leeuwen Law Firm
Maliesingel 2
3581 BA Utrecht-City
The Netherlands

ECLI:NL:CBB:2017:233

Uitspraak

COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

zaaknummer: 15/579

14914

uitspraak van de meervoudige kamer van 19 juni 2017 in de zaak tussen

[naam 1] , te [plaats] , appellant

(gemachtigde: mr. B.A.S. van Leeuwen),

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder

(gemachtigde: mr. A.A.K. Pieters).

Procesverloop

Bij besluit van 5 februari 2015 (het primaire besluit), heeft verweerder op grond van de Taxiverordening Amsterdam 2012 (Taxiverordening) de taxivergunning van appellant voor de Amsterdamse opstapmarkt (Taxxxivergunning) met ingang van 6 februari 2015 ingetrokken.

Bij besluit van 26 juni 2015 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van appellant ongegrond verklaard en het primaire besluit gehandhaafd.

Appellant heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 18 mei 2016. De gemachtigden van partijen zijn verschenen. Het onderzoek is geschorst teneinde verweerder in de gelegenheid te stellen inlichtingen te verstrekken.

Verweerder heeft bij brief van 21 juli 2016 inlichtingen verstrekt. Appellant heeft aangegeven geen reactie in te zullen dienen.

Verweerder en appellant hebben op respectievelijk 25 oktober 2016 en 10 mei 2017 het College toestemming verleend voor het doen van uitspraak zonder nadere zitting, als bedoeld in artikel 8:57, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het onderzoek is vervolgens gesloten.

Overwegingen

1.1.

Appellant was ten tijde in geding werkzaam als taxichauffeur en tevens vennoot van het taxibedrijf [naam 2] VOF. Appellant en [naam 2] VOF hadden een samenwerkingsovereenkomst met Taxi Centrale Schiphol (TCS), een door de gemeente Amsterdam Toegelaten Taxi Organisatie (TTO). Appellant beschikte ten tijde in geding over een hem door verweerder verleende Taxxxivergunning voor het gebruik van de taxistandplaatsen in Amsterdam en het aanbieden van taxivervoer in Amsterdam aan mensen op straat (opstapmarkt).1.2.

Verweerder heeft bij het primaire besluit op grond van artikel 3.3, eerste lid, aanhef en onder b, van de Taxiverordening de Taxxxivergunning van appellant ingetrokken. Hieraan heeft verweerder ten grondslag gelegd dat appellant zonder geldige Taxxxivergunning taxivervoer heeft aangeboden en aldus artikel 2.3, eerste lid van de Taxiverordening, gelezen in samenhang met artikel 2.14 van de Taxiverordening en artikel 1, vierde lid, aanhef en onder e, van het Besluit Nadere regels eisen chauffeurs heeft overtreden. Meer in het bijzonder verwijt verweerder dat appellant op 18 januari 2015 de standplaats van het Centraal Station te Amsterdam is opgereden met het kennelijke doel vervoer aan te bieden, terwijl de Taxxxivergunning van appellant op deze standplaats vanaf 30 december 2014 tot maart 2015 is geschorst door TCS. Bij besluit van 26 juni 2015 (het bestreden besluit) heeft verweerder de intrekking van de Taxxxivergunning gehandhaafd. Verweerder gaat in zijn besluitvorming ervan uit dat TCS de Taxxxivergunning van appellant bij brief van 29 december 2014 heeft geschorst. In die brief staat dat TCS appellant de maatregel heeft opgelegd van: “drie maanden schorsing OVW voor standplaats CS – begin datum: 30-12-2014 10.00, einddatum 30-03-2015 10.00”.1.3.

Met een brief van 21 juli 2016 heeft verweerder, samengevat, de volgende informatie verstrekt. Een TTO is een privaatrechtelijke rechtspersoon die de publiekrechtelijke verhouding tussen een bij hem aangesloten chauffeur en verweerder niet kan aantasten. De door TCS opgelegde schorsing als bedoeld in de brief van 24 (lees: 29) december 2015 betreft geen schorsing van de Taxxxivergunning maar een schorsing van de aansluiting van appellant bij TCS voor de standplaats Amsterdam CS. Deze schorsing, die naar aanleiding van de door appellant op 21 december 2014 gepleegde overtreding bij wijze van maatregel is opgelegd, is gebaseerd op de privaatrechtelijke overeenkomst tussen TCS en appellant. Artikel 82b, derde lid en zesde lid, aanhef en onder f, van de Wp2000 biedt daartoe de ruimte. Dit artikel strekt ertoe de handhaving naar aanleiding van geconstateerde onregelmatigheden deels neer te leggen bij de TTO. De door TCS opgelegde schorsing berust daarom op een juiste wettelijke grondslag. Het in geding zijnde bestreden besluit berust volgens verweerder bij nader inzien echter niet op een juiste wettelijke grondslag. Verweerder was op grond van artikel 2.17, eerste lid, aanhef en onder d, van de Taxiverordening gehouden tot schorsing van de Taxxxivergunning voor een gelijke periode als die waarover de TTO de aansluiting van appellant had geschorst, maar heeft dat niet gedaan. Dat is een situatie waarin de Taxiverordening niet voorziet. Volgens verweerder had hij in het bestreden besluit toepassing kunnen geven artikel 2.17, vierde lid, van de Taxiverordening. Ingevolge die bepaling heeft verweerder een discretionaire bevoegdheid om een Taxxxivergunning te schorsen of in te trekken indien de chauffeur zich gedraagt op een wijze dat naar oordeel van verweerder de kwaliteit van taxivervoer wordt aangetast. Dat daarvan sprake is volgt volgens verweerder uit de omstandigheid dat appellant, wetende dat zijn aansluiting met TCS voor de standplaats Amsterdam CS was geschorst, willens en wetens is blijven werken op de opstapmarkt. Verweerder heeft het College verzocht om hem met toepassing van de bestuurlijke lus in de gelegenheid te stellen voormeld gebrek in het bestreden besluit te herstellen.

2. Het College stelt vast dat verweerder in zijn brief van 21 juli 2016 heeft erkend dat de intrekking van de Taxxxivergunning op een onjuiste wettelijke grondslag berust. Het primaire besluit en het bestreden besluit zijn dus genomen in strijd met artikel 2.3, eerste lid van de Taxiverordening, gelezen in samenhang met artikel 2.14 van de Taxiverordening en artikel 1, vierde lid, aanhef en onder e, van het Besluit Nadere regels eisen chauffeurs. Aan een dergelijk gebrek kan niet worden voorbijgegaan met toepassing van artikel 6:22 van de Awb. Het beroep is dus gegrond en het bestreden besluit moet worden vernietigd wegens strijd met evenbedoelde bepalingen uit de Taxiverordening.

3. Het College dient aansluitend te bezien welk gevolg deze uitkomst heeft. Ingevolge artikel 8:41a van de Awb dient de bestuursrechter het hem voorgelegde geschil zoveel mogelijk definitief te beslechten. Het College ziet geen aanleiding te bepalen dat de rechtsgevolgen van het vernietigde bestreden besluit in stand kunnen blijven. Verweerder heeft in zijn brief van 21 juli 2016 het College verzocht om toepassing te geven aan de bestuurlijke lus door hem in de gelegenheid te stellen het gebrek te herstellen (artikel 8:51a van de Awb), omdat volgens hem aan het bestreden besluit artikel 2.17, vierde lid, van de Taxiverordening ten grondslag kan worden gelegd. Ingevolge die bepaling kan een Taxxxivergunning worden geschorst of ingetrokken indien de chauffeur zich gedraagt op een wijze dat naar het oordeel van verweerder de kwaliteit van taxivervoer wordt aangetast. In aanmerking genomen dat het hier gaat om een voor appellant belastend besluit dat op een onjuiste wettelijke grondslag berust, alsook dat de beoordeling van de grondslag die verweerder kennelijk voor het nemen van een nieuw besluit voor ogen heeft een andere is, zal het College de bestuurlijke lus niet toepassen. Het College is van oordeel dat het door verweerder beoogde nader te nemen besluit niet als heroverweging van het primaire besluit kan worden aangemerkt, noch als een besluit waarmee een gebrek in het bestreden besluit kan worden hersteld. Gelet hierop ziet het College aanleiding met toepassing van artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder b, van de Awb zelf in de zaak te voorzien. Het College zal het primaire besluit herroepen en bepalen dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde bestreden besluit.

4. Het College ziet aanleiding om met toepassing van artikel 8:75 van de Awb verweerder te veroordelen in de door de appellant in beroep gemaakte kosten. Deze kosten stelt het College op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door derden beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € 990,- (1 punt voor het indienen van het beroepschrift, 1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van € 495,-).

Beslissing

Het College:

– verklaart het beroep gegrond;

– vernietigt het bestreden besluit;

– herroept het primaire besluit en bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde bestreden besluit;

– veroordeelt verweerder in de proceskosten tot een bedrag van € 990,-;

– draagt verweerder op aan appellant het door hem betaalde griffierecht van € 167,- te vergoeden.

Deze uitspraak is gedaan door mr. E.R. Eggeraat, mr. H.A.B. van Dorst-Tatomir en

mr. A. Venekamp, in aanwezigheid van mr. J.W.E. Pinckaers, griffier.

De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 19 juni 2017.

w.g. E.R. Eggeraat w.g. J.W.E. Pinckaers

EnglishTurkeyFrenchDutchPoland