Voorarrest
  • Voorgeleiding rechter-commissaris (aanhouding, inverzekeringstelling, bewaring)
  • Raadkamer gevangenhouding (rechtbank en hof)
  • Verzoek opheffing en/of schorsing voorlopige hechtenis
  • Bezwaarschrift tegen opgelegde beperkingen